Registrácia


Vytvorenie registrácie vám umožní pristupovať k údajom, ktoré spracovávame v účtovníctve vašej spoločnosti, online.

Zadané IČO slúži na overenie, že ste naším klientom, inak nieje možné registráciu vytvoriť.

Po vytvorení registrácie a overení e-mailovej adresy vás v krátkom čase budeme telefonicky kontaktovať za účelom priradenia účtovníctva spoločnosti k registrácii v tejto zóne.